توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس

لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

توجه......دزدیده شده در تهران، اتوبان باقری.....Missing
لطفاً به اشتراک بزارین
این بچه رو 28 شهریور ساعت 11 و نیم شب توی اتوبان باقری با تفنگ ساچمه ای زدن و دزدیدن. لطفاً به اشتراک بزارین تا زودتر پیدا بشه. اگر کسی این بچه رو دیده یا خبری ازش داره، با شمارۀ 09125572214 تماس بگیره.