سلام میخواستم نظر شما را درباره ازاد بودن یا توی قفس بودن پرنده بدونم

نظر خودم :

ازاد کردن پرنده ای که می تواند در بیرون از قفس زندگی کند کار درستی از مثل گنجشک ولی ازاد کردن پرنده ای که شرایط سختی برای زندگی در بیرون را دارد کار درستی نیست مثل طوطی ها دلیل اینکه طوطی ها را می گویم اینه که وطن تقریبا همه طوطی ها جنگل و جاهای پر از درخت است و اگر یک طوطی در شهر یا دشتی ازاد شود فک نمیکنم دوام بیاورد پس اگر طوطی دارید لطفا از ان مراقبت کنید

با تشکر اگر نظر خود را دادید