توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پسلطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدسلام دوستان عزيز

اين گربه ناز ومعصوم يك ماه بيش جشمش عفونت شديد داشت كه مجبور به تخيله يك جشمش شدن بعد از خوب شدن جند روز بيش ديدم دستش را رو زمين مي كشه بردم دكتر عكس گرفتن شكستگي نداره و گفته اعصاب دستشه كه بايد كورتن بخوره اين گربه معصوم براي ده روز دنبال جايي كه بتونن اين قرصها را بهش بدن و خوب بشه ، از دوستاني كه شرايط نگهداري براي ده روز را دارن لطفا به اين كوجولو كمك كنن ، غذا و خاكش را هم با خودش مي اره
شماره تماس ٠٩٢١٣٨٩١٨٢٨