توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط به لینک زیر مراجعه کنید

https://www.facebook.com/PnahgahHywanatBySrprstMazndranrwyana/posts/933454490070904

صادقیه بلوارگلاب
سگی چشم انتظار شماست
وسط شهر و در جای نا امن
لطفا یاری کنید