معاینه گربه قبل از انتخاب : قبل از انتخاب گربه به عنوان یک حیوان خانگی به منظور اطمینان از سلامت آن یکسری اقدامات بایستی صورت گیرد :

 

 

۱ – روی موی گربه دست بکشید موی گربه باید صاف و غیر نمدی باشد همچنین موی گربه را از جهت آلودگی به کک و سایر موجودات بررسی نمائید.

 

۲ – گوش بچه گربه باید تمیز و خشک باشد.

 

۳ – چشمها باید تمیز و براق باشند بینی هم باید مرطوب باشد.

 

۴ – گربه سالم دارای دهان صورتی و دندانهای سفید است.

 

۵ – دم گربه را بلند کنید و ناحیه مقعد را به منظور علائم اسهال مورد بررسی قرار دهید.

 

۶ – با یک دست به آرامی زیر شکم گربه را لمس کنید این ناحیه باید گرد بوده و سفت نباشد.

 

منبع : rasekhoon