خب خیلی ها میگن که گربه ها مثل سگها نیستن و موسیقی دوست ندارن چون سگها دیده میشه ک با موسیقی زوزه میکشن و همراهی میکنن اما گربه ها نه ولی تاحالا به تاثیر رفتاره موسیقی روی گربه فکر کردین یا امتحان کردین ؟در مواردی گربه از کنترل خارج بشه و پرخاشگر گذاشتن یک موسیقی ارام گربه رو اروم میکنه و جالب اینجایت در زمان بی حالی یک موسیقی شاد تند گربه رو ب وجد میاره این چیزیه ک خودم بهش رسیدم شنیده بودم ک موسیقی میتونه گربه هارو ب تعادل رفتار برسونه یعنی گربه های تنبل رو ب ورجه وورجه و گربه های شیطون رو ارومتر کنه تاثیر داره ک البته منظور نژاد هاست یعنی نژاد های فعال رو اروم و نژاد های خیلی ارام رو ب وجد بیاره اما اینکه بشه رفتار گربه بصورت لحظه ایی با اون کنترل کرد واقعا جالبه

منبع:خودم