گربه پرشین فلت سفید نر 14 ماهه آماده برای اولین جفت گیری. شناسنامه دار و واکسن خورده. کاملا آرام و دوست داشتنی. مطابق این شرایط عروس خانم هم باید شناسنامه دار و صحیح و سالم باشد. ارسال عکس از طریق تلگرام 09212351673
منزل اندیشه کرج است