سلام اگه کسی سگ آبارتمانی برای واگذاری داره من شرایط نگهداریشو دارم خودمم سگ دارم