توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


دوستان این کوچولو رو من از خیابون پیدا کردم تمام مقعد و پاهش اینقدر که خودشو کشونده رو زمین زخمه بعد از عکس دکتر جهانی گفت نیاز به ام ار ای داره چون بعد از عکس دکتر گفت ممکنه بشه با جراحی کمکش کرد فقط گفت باید خیلی سریع این کار انجام بشه فردا شب بهمون وقت دادین ولی من واقعا از پس ۴۵۰هزینه ام ار ای برنمیان ...خواهش میکنید کمکم کنید..هرچند کوچیک ولی شاید بتونه به این کوچولو کمک کنه
۶۰۳۷۶۹۱۱۵۵۲۳۶۶۰۷ به نام عزیزه اسدی
۰۹۱۲۵۹۵۱۸۲۳
لطفا کمکم کنید برای نجات این کوچولو