سلام به همگی من یه توله سگ اشپیتز تریر ماده سفید دارم میخوام با یه سگ بالغ آپارتمانی تعویض کنم هر کس تمایل داره بزنگه 09375365005