سلام.من خیلی دوس دادم ی هاسکی داشته باشم.شرایط نگه داری ازش رو هم دارم.خیلی ممنون.
اینم شمارم.09375962554😉😉😉