توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

این گربه دختر، 5ماهشه.خیلی شیطونه.نژادش میکس از یک طرف پرشینه.واگذاری به علت مهاجرت.09336761804