توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

دوستان خواهش میکنم کمک کنید.
یه توله سگ کوچولو و خوشگل نر هست، که به من دادن این بچه رو و نیومدن دیگه دنبالش. من جای نگهداری ازش رو ندارم به هیچ وجه. تو رو خدا نذارید این بچه آواره بشه بیفته دست جلادهای شهرداری، فوری میخوام براش یه جای خوب پیدا کنم.
خواهش میکنم که کمک کنید
09306474832 معینی