سلام دوستان
از عصر یه سگ که فک کنم حدودا 7 یا 8 ماهش باشه
نژاد خاصی هم نداره
دمه در ویلای ما نشسته
مردم این منطقه بهش آسیبی نزدن هنوز
جنسیتش تا جایی که من دیدم ماده ست
چون می ترسم به میشکا آسیب بزنه یا مریضش کنه نمی تونم ازش نگهداری کنم یا جا به جاش کنم
اگر از حامیان حیوانات اصفهان کسی هست بتونه کمکم کنه تا این سگ رو به پناهگاه امید برسونیم ممنون می شم
می دونم اگر تا چند روز دیگه اینجا بمونه شهرداری یا نیروی انتظامی می برنش و ....
پس خواهشا اگر کسی مایل به همکاریه بگه تا با کمک هم این زبون بسته رو منتقل کنیم
ممنون