سوزان بئاتریس هنرمندی است که ساعت های قدیمی را بازیافت و به مجسمه های زیبا تبدیل می کند.

بخشی از جذابیت کار او، توانایی اش ساخت اشکال زیبا و آلی از قطعات ماشینی سخت و بی روح است.

آثار خلاقانه و دوستدار محیط زیست این هنرمند را در لاپلاس مشاهده می کنید.