توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید
در یکی از پارکهای تهران نیاز به کمک در عقیم سازی هست .

ولیعصر . میرداماد .پانصد متر بعد از آزمایشگاه پارکی هست که یک خانم حامی به گربه های پارک غذارسانی میکنند .اعلام کردند تعدادی مریض هستند و استفراق دارند و حدود 6 تا از آنها باید عقیم شوند به خاطر زیاد شدن تعداد گربه ها اهالی به شهرداری زنگ میزنند .
دوستانی که مایل هستند هزینه حمایتی برای عقیم کردن این گربه ها را تقبل کنند پیام دهند تا شماره این خانم بهشون داده بشه .دوستان میتونند حضورا در کلینیک باشند و پرداخت کنند یا به حساب کلینیک واریز کنند سعی میشه نزدیکترین کلینک حمایتی به محل انتخاب شود .
دوستانی که دوست دارند این گربه ها را درمان و شاد کنند لطفا اعلام آمادگی کنند .غذا رسانی بدون عقیم سازی باعث ازدیاد گربه ها و اتلاف یک شبه آنها توسط شهرداری خواهد شد ..09144137612 . شادمان