برای اولین بار حلقه گذاری پرندگان در استان اصفهان انجام شد.


دیده بان حقوق حیوانات ایران : به نقل ازسبزپرس – گروه محیط طبیعی: برای نخستین بار پس از انقلاب، حلقه گذاری پرندگان در استان اصفهان در محل دریاچه پشت سد زاینده رود با همکاری اداره کل محیط زیست استان اصفهان و موسسه زیست اندیشان کاسپین در واپسن روزهای هفته گذشته، انجام گرفت.

به گزارش سبزپرس و به نقل از دبیرخانه پروژه حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی، مریم فرهمند سرپرست معاونت محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: هرساله تعدادی پرستوی دریایی و کاکایی برای جوجه آوری به جزایر کوچکی که در داخل دریاچه پشت سد زانیده رود ایجاد شده ، می آیند که امسال برای نخستین بار تعدادی از این جوجه ها را حلقه گذاری و رهاسازی کردیم.
وی افزود: در حال حاضر سه جزیره کوچک در داخل دریاچه ایجاد شده و پرستوهای دریایی معمولی و تیره و کاکایی های ارمنی نیز در ساحل این جزایر معمولا تخمگذاری می کنند و چون جوجه ها همه در یک زمان سر از تخم بیرون نمی آورند لذا حلقه گذاری در هفته های آتی نیز ادامه می یابد.
در همین حال هوشنگ ضیایی، مشاور ملی تنوع زیستی پروژه حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی درباره وضعیت جوجه ها در جزایر دریاچه سد زاینده گفت: باید تدابیری اتخاذ شود که با بالا آمدن آب دریاچه سد تخم ها و جوجه ها زیر آب نروند درحالی که قسمت اعظم جوجه های تازه متولد شده به دلیل بالا آمدن آب پشت سد و مسدود بودن دریچه های سد زیر آب رفتند.
گفتنی است در قالب در این برنامه قرار است همچنین سایر گونه های جوجه آور مهاجر که دسترسی به آشیانه و جوجه های آن مقدور باشد، نیز حلقه گذاری شوند. حلقه گذاری، یکی از روشهای رایج در مطالعات پرندگان است که از نتایج آن به “شناسایی مسیرهای مهاجرت گونه های مختلف ” می توان اشاره کرد.