توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریداین سگ کوچولو دیروز تو کمالشهر پیدا شده هر دو دستش زیر ماشین رفته در صورت تمایل در همراهی کمک هزینه درمان و نگهداریش لطفا در ایران با خانم لیدا اثنی عشری 09121211629 یا خانم سمیه رضائی 09190647202 و در خارج از ایران با ایمیل زیر تماس بگیرید rahelehlacroix@netscape.net