فرستنده: Soheil Haratian فیسبوک


سلام دوستان...عکس مربوط به پارک قیطریه در تهران هست... در ماه
اخیر چندین(6 تا 7) بچه گربه به خاطر مشکلات عفونی و به دنبالش نابینایی
کامل از بین رفتند...این عکس برای دیروز هست که یک چشم تخلیه شده و یکی هم در شرف نابینایی کامله...و هنوز موارد دیگری هم هستند در این پارک...امیدوارم کسانی که امکان حمایت دارند سری به محل بزنند...با سپاس.