توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


واگذاری....فقط در تهران
پسر، 2 ساله، فوق العاده مهربون، این بچه برای نگهداری در آپارتمان مناسبه. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر و قبول سرپرستی با شمارۀ 09369702464 تماس بگیرین.