آگه کسی مایل به واگذاری سگش هست من شرایط نگهداری دارم سن و نژادش مدنظر نیست هزینه اولیه و وسایلش رو تقبل میکنم 09197082870