سلام اگه کسی تریر سفید برای واگذاری داره من میخوام.خیلی دنبالش گشتم اما هنوز موفق نشدم