توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس

لطف کنید فقط به لینک زیر مراجعه کنید

https://www.facebook.com/%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1-_-Noor-Shelter-1449747515276555/timeline/این جمعه هم گذشت... مثل تمام جمعه های دیگه باز هم کسی به دیدنمون نیومد... کسی نیومد بهمون سر بزنه .. دستی به سر رو روی ما بکشه و احوال ما رو بپرسه... باز هم منتظر موندیم و نگاهمون به در... اما جز باد کسی به در نکوبید... چی می شد مثل دوستانمون در پناهگاهای دیگه ما هم مهمون داشتیم... برامون خوراکی و اسباب بازی می آوردند و باهامون بازی می کردن.. مخصوصا ما کوچولوها که دو روزه مریض هستیم و مامانمون دست تنها و بی هیچ کمکی به این در و اون در زد تا به ما دارو برسونه و حالمون رو بهتر کنه. ما رو فراموش نکنید. یادتون نره که ما اینجا غریب موندیم و جز مامان مهربونمون کسی حال ما رو نمی پرسه. یکبار هم که شده به ما سر بزنین و حال ما رو بپرسین... ما اینجاییم ... نور ... نوشهر...