توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس

لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

https://www.facebook.com/409792229101236/photos/a.745262418887547.1073741845.409792229101236/916177491796038/?type=1


این بچه یک هفته پیش توسط یکی از دوستان در محدوده میرداماد پیدا شده!
لطفا اگر گمشده ی شماس با دادن مشخصات و ارائه شناسنامه تحویل بگیرین این کوچولورو

پ.ن: ایشون چون امکان نگهداریشو ندارن با "شرایط" به فرد مطمئن واگذارش میکنن دوستانی که تمایل به کمک دارن تماس بگیرن
0930 535 5148