کاشتن به جای کُشتن


باز هم یک حماسه خلق شد.شتری که برای افتتاحیه رستورانی واقع در نازی آباد تهران به قصد ذبح خریداری گردیده بود,با ساعت ها تلاش و رایزنی انجمن حامیان حیوانات رستا از مرگ رها شد و صاحبش از کشتنش صرف نظر کرد و به او عمری دوباره بخشید.این حیوان با همکاری سازمان محیط زیست توسط محیط بانان به کویر انتقال داده میشود.
حامیان رستا با اهدا نهال که نشانه ای از زندگی ست بهمراه بنر تقدیر در این مراسم شرکت نمودند تا مراتب قدردانی حامیان حیوانات را از این اقدام خداپسندانه به جا آورند.
با تشکر فراوان از صاحبین فهیم رستوران زیتون (برادران مرادی) خانم دکتر جعفری و اعضا شرکت کننده و با آرزوی نهادینه شدن فرهنگ زیبای : " کاشتن به جای کشتن "

منبع:پیج اطلاع رسانی حیوانات آسیب دیده فیسبوک