توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس

لطف کنید فقط به لینک زیر مراجعه کنید
https://www.facebook.com/WagdharyHywanatKhangy/posts/737277086416137

لطفاً از یک فاجعه جلوگیری کنید دوستان.