سلام دوستان یک خرگوش سفیدسیاه خیلی شیطون دارم 2\3ماهه که متاسفانه درحال حاضر نمیتوانم نگهش دارم دنبال یه ادم مطمین میگردم که واگذارش کنم ساکن تهرانم و برای تحویل خودم میارمش فقط به ساکن تهران واگذار میکنم09215652470