درود
برای اینکار،جوجه یک یا دو، روزه رو بال ش رو صاف تو دست بگیرین و اگر پر هاش به صورت موازی بود این جوجه خروس هست و اگر پرهاش به صورت نامنظم و یک سری پرهای سفید ازش بیرون زده باشه این جوجه مرغ هست.
به همین راحتی جوجه ها رو تشخیص بدین.