درود
لطفا نحوه ساختن آب خوری برای مرغ های خانگی را مطرح بفرمائید.
با تشکر.