سلام بچه ها
دوست من سه تا بچه گربه توی بازار تهران در حالی که توی وضعیت نامناسبی بودن،پیدا کرد و آورد که من ازشون نگه داری کنم ولی الان خانواده من مخالفن
منم هر روز سر کار میرم خونه نیستم
کسی هست به سرپرستی قبولشون کنه؟!؟
یا وسایل نگه داری شون به من بده ؟
مرسی
ممنون از همگی