در گربه ها اصلی ترین علت پر خاشگری ، دعوا و نزاع بین آنهاست .آوردن گربه ای جدید به خانه و یا وارد شدن گربه غریبه به قلمرو و محدوده گربه دیگر معمولا باعث ایجاد این نوع پرخاشگری می شود.

اما از علل دیگر پرخاشگری گربه میتوان به حفاظت از اسباب بازی ، ظرف غذا ، حسادت و ترس نیز اشاره كرد. بعضی از گربه ها اگر از چیز دیگری ناراحت یا عصبی اند میتوانند پرخاشگری شان را بر سر هر شخص سومی دیگری که در ان نزدیکی هاست خالی كنند . از این نوع پرخاشگری میتوان به پریدن و زخمی كردن به پای صاحبشان به علت ترس و جنگ با دیگر گربه ها اشاره نمود.

بعضی از گربه ها نیز در اثر ناز و نوازش بیش از حد میتوانند پرخاشگر و عصبانی شوند. علت این نوع پر خاشگری به خوبی فهمیده نشده و تنها درمان آن عدم ناز و نوازش زیاد گربه است.

پرخاشگری در هنگام  بازی كردن نیز در گربه های جوان و بچه گربه هایی كه از مادر خود زود هنگام جدا شده اند دیده میشوند.در هنگام بازی كردن با گربه می بایست به او یاد داد تا از گاز گرفتن یا چنگ زدن پرهیز كند . اگر بازی كردن به صورت صحیح به انها اموزش داده نشود، گربه می تواند سریعا در هنگام بازی پرخاشگر و عصبی شود.