توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط به لینک زیر مراجعه کنید

رشت خ لاهيجان اول لب آب معروف به زرجوب پرنده فروشي اين بيچاره هارو گذاشتن تو قفس جاشون واقعا بد بود بد به قيمت بالا مي فروشن من فكر كنم دزدين