توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس

لطف کنید فقط به لینک زیر مراجعه کنید

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=915520025195118&id=409792 229101236

سگ اولیه به همراه یه توله سه چهار ماهه سفید کتک خورده و خونریزی بینی داشته و شکستگی دست..توله سگها هم مادرشون شیر درست و حسابی نداشته و وسط اونهمه سگ بزرگ ول بودن...دو تا سگ پا شکسته....توله های اواره و گرسنه...اوایل جاده تلو در لواسان