توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پسلطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


این پیشی حدود سه ماهست.تو پارک ساعی.بنظرم جفت پاهاش شکسته با شاید قطع نخاع شده.کمی ترسوه.اگه کسی میتونه کمک کنه بگیریمش بمن بگید لطفا.من چون شنبه مسافر خارجم نمیتونم نگهش دارم ولی تو هزینه و دکارش میتونم کمک کنم.لطفا کمک کنید.
09121886770