توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس

لطف کنید جهت اطلاعات بیشتر فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

دوستان این سگ بی پناه مدتی هست درشهرکي سمت بلوارمرزداران زندگی میکنید و حتما خودتان میدانید زندگی این بی زبانها در شهر چه خطراطی برایشان دارد. لطفا اگر جایی برایش سراغ دارید و میتوانید پناهش باشید با شماره 09203211084 تماس بگیرید و جان اين سگ مظلوم را نجات دهید.