|

وسایل خلاقانه برای آسونتر کردن کارهای آشپزخونه
وسیله ای برای ریختن نوشیدنی بدون اینکه قطره ای روی زمین بریزه

نگه دارنده بطری بصورت برعکس

وسیله ای برای قطعه قطعه کردن پنیر بصورت قطعات منظم

آب لیمو گیر بدون افتادن هسته اون

در بطری باز کن به شکل گاو وحشی

توری جهت شستن میوه ها

جا تخم مرغی سرامیکی

جا موزی

هسته گیر زیتون

دستگیره جهت ریختن آسونتر نوشیدنی ها

وسیله ای جالب برای خالی کردن محتویات وسط سیب http://rniazi.*******.com/1389/05/06/post-680/