وبسایت تاپ ناپ: در یک مزرعه پرورش دهنده مرغ و جوجه در شهر بارنائول روسیه عمل ابتکار آمیزی را انجام دادند. آنها گروهی از گربه های پشمالو را پرورش داده اند برای محافظت از جوجه ها در مقابل موش ها. این گربه ها در کنار مرغ و جوجه ها در مزرعه آزادانه زندگی می نمایند. عکس های این نگهبانان پرز دار در اینترنت بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.