سلام من بهروزم
اگه سگی دارید که میخواید واگذارش کنید و کسی قبولش نمیکنه میتونید به من معرفیش کنید.
من عاشق سگ هام...
behrooz.i91810 @ yahoo . com