توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس

لطف کنید جهت اطلاعات بیشتر فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

این سه تا کوچولو پشمالو زیبا واگذار میشوند لطفا اشتراک گذاری کنید وقت زیادی ندارند. 09378875814 صباغ