توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پسلطف کنید جهت اطلاعات بیشتر فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

فوری فوری

تورو خدا کمکش برید داره میمیره من تا برسم مرده
این بچه کنار خیابون افتاده سم بهش دادند انگار هرکار میکنن بلند نمیشه تورو خدا برید کمکش
یوسف اباد .جهان ارا.بین ک بیست و بیست و دو پایینتر از مقر پلیس

شماره تماس
+98 912 820 9802