توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس

لطف کنید فقط به لینک زیر مراجعه کنید


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10205109474642109&id=4097 92229101236

عزیزان این کوچولو هانی از گربه های سوخته در آتشسوزی پناهگاه هست، متاسفانه شدت سوختگی بالشتک های کف دست و پاش خیلی زیاده و نیاز به جراحی پیوند پوست خواهد داشت، فعلا پیش یکی از حامیان مهربان خانم گندم تدریسی هست، ولی برای جراحیش و هزینه های دیگه درمانیش مثل پد و دارو و تعویض پانسمان و ... نیاز به کمک مالی داریم.
6221061058043284مهشید ولی پور