توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس

لطف کنید فقط به لینک زیر مراجعه کنید

https://www.facebook.com/PnahgahHywanatBySrprstMazndranrwyana/photos/a.275539249195768.63771.275280585888301/926271497455870/?type=1


کی دوست داره اسپانسر خالخالی کوچولو بشه............Khalkhali for adoption
خالخالی خانم زیبا هنوز اسپانسر نداره. اگر مایلین اسپانسر این کوچولوی زیبا بشین و یا سرپرستی دائمی شو قبول کنین، لطفاً یه مسج خصوصی به پیج بزنین. خالخالی خانم حدود 7 ماهشه، سالمه، واکسناشو خورده و انگل زدایی هم شده.
لینک داستان خالخالی: Khalkhali’s story
https://www.facebook.com/PnahgahHywa...09561342460220
Khalkhali, female, mixed breed, around 7 months old, vaccinated and dewormed, healthy
If you would like to be Khalkhali’s sponsor or if you would like to adopt her, please send a private message to our page.