توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس

لطف کنید جهت اطلاعات بیشتر فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


این نی نی کوچولو از دو سه روز دیگه آواره می شه. صاحبش که نمی تونست نگهش داره، داد دست خانمی که موقت نگهش داره که الان اون خانم هم دیگه امکان نگهداریش رو نداره. حتی اگه می تونین تا زمان واگذاری نگهش دارین با من تماس بگیرین 09125025077