توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس

لطف کنید جهت اطلاعات بیشتر فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید
نقل قول از خانوم فروغ در يكي از گروه ها ديدم:
از حاميان عزيز يه مرد يه مسلمون هست اين بدبختو نجات بده خيلي وضعش خرابه تمام گوشهاش زخم بود تمام بدنش جرب كامل تمام استخونهاش بيرون زده بود
عظيميه ابتدا بلوار شورا از سمت سه راه عظيميه همون اطراف دو بار ديدمش
تلفن من ٠٩١٢٣٨٠٩٥١٤