توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس

لطف کنید جهت اطلاعات بیشتر فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

واگذاری فوری در مازندران.....
این آقا پسر خوش تیپ رو دوست عزیزی نجات دادن ولی متأسفانه خودشون شرایط نگهداری از این بچه رو ندارن. این بچه حدود 4 ماه داره و برای نگهداری در حیاط و باغ مناسبه. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر و قبول سرپرستی با شمارۀ 09303537508 تماس بگیرین. این آقا پسر در حال حاضر در تنکابن به سر میبره.