توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس

لطف کنید جهت اطلاعات بیشتر فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


خرگوش تربیت شده ماده ۷ ماهه جای دسشویش روبلده داخل لونه ش مدفوع میکنه سالم و بازیگوش+ وسایلش یه صاحب مهربون می خواد تلفن ۰۹۳۵۱۸۴۴۸۲۹ تیموری