توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس

لطف کنید جهت اطلاعات بیشتر فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


این دوتا بچه توی جاجرود پیدا شدن یک نر و یک ماده کسی که پیداشون کرده شرایط نگهداریشون رو نداره در صورت شناخت یا قبول سرپرستی با شماره تماس بگیرید

09122157671