وبسایت لاپلاس: دو هنرمند اوکراینی Stasenko و Glory Leontyev موجودات زیبا و جالب کوچکی خلق می کنند که با دقت و ظرافت و تخیل بسیار نقاشی، مدل سازی، ساخته و رنگ آمیزی شده اند.

اندازه این موجودات بین 4 تا 40 سانتیمتر است. آنها کار با پرسلن را به دلیل انگیزه های اقتصادی و سهولت کار با آن انتخاب کرده اند.