توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید جهت اطلاعات بیشتر فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

ﻭاﮔﺬاﺭﻱ:
پشمک خان ریز و دلبر، سالم و بازیگوش، مهربون و دوست داشتنی، نیازمند خانه و خانواده است. کسی هست که این بچه را به فرزندخواندگی بپذیرد؟
09126272881 قائمی.