تصمیم گرفتیم به اعماق دریا برویم و ببینیم چه موجوداتی آنجا پنهان هستند و دیدیم که پر از موجودات فوق العاده زیبا و دوست داشتنی بود.

بسیاری از آنها حلزون هایی هستند که صدف خودشان را از دست داده و ویژگی های جدیدی را از طریق تکامل کسب کرده اند. به طور مثال sacoglossans گاهی حلزون دریایی خورشیدی نامیده میشود، زیرا از کلروپلاست جلبک هایی که می خورد در بافتش استفاده می کند.

تصاویر این موجودات زیبا و شگفت انگیز را
مشاهده کنید.
Glaucus AtlanticusJanolus Fuscus
Phyllodesmium Poindimiei
Dirona Albolineata
Hypselodoris Kanga
Cadlinella Ornatissima
Elysia Chlorotica
Acanthodoris Pilosa
Cyerce Nigricans
Janolus Barbarensis
Chromodoris Alius
Flabellina Iodinea
Elysia Crispata
Acanthodoris Lutea
Onchidoris Bilamellata
Hypselodoris Apolegma
Glossodoris Atromarginata


منبع:laplas